[ΟΠΣ 5005385] Κοινόχρηστη αρχαιογνωσία» και παραστάσεις αρχαίου δράματος 1975-1995: εξεικονίσεις της Αρχαιότητας στον Τύπο, από τη Μεταπολίτευση έως την αναδιαμόρφωση του βαλκανικού χάρτη (Βάση Δεδομένων – επιστημονική επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού).

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης ««Κοινόχρηστη αρχαιογνωσία» και παραστάσεις αρχαίου δράματος 1975-1995: εξεικονίσεις της Αρχαιότητας στον Τύπο, από τη Μεταπολίτευση έως την αναδιαμόρφωση του βαλκανικού χάρτη (Βάση Δεδομένων – επιστημονική επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού).» με Κωδικό ΟΠΣ 5005385 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail