[ΟΠΣ 5047845] «Κινηματικές ιδιότητες, ενεργός παραμόρφωση και στοχαστική μοντελοποίηση της σεισμογένεσης στη Ζώνη Μετασχηματισμού Κεφαλονιάς – Λευκάδας»

 

Ένταξη της Πράξης «Κινηματικές ιδιότητες, ενεργός παραμόρφωση και στοχαστική μοντελοποίηση της σεισμογένεσης στη Ζώνη Μετασχηματισμού Κεφαλονιάς – Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail