[ΟΠΣ 5050587] ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ MnNiOX:Zn ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ MnNiOX:Zn ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050587 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail