[ΟΠΣ 5000672] Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5000672 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail