[ΟΠΣ 5048932] Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός ρυθμιστών της γλυκογονόλυσης με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μέσων

 

Ένταξη της Πράξης «Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός ρυθμιστών της γλυκογονόλυσης με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μέσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5048932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail