[ΟΠΣ 5047831] ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ TΗΣ ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ IRAP

 

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ TΗΣ ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ IRAP» με Κωδικό ΟΠΣ 5047831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail