[ΟΠΣ 5049036] Κατασκευή συστοιχίας ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση οριζόντων δεξιοτήτων (Soft Skills)

 

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή συστοιχίας ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση οριζόντων δεξιοτήτων (Soft Skills)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail