[ΟΠΣ 5047263] Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αποτύπωση της αναγνώρισης προηγούμενης μη τυπικής & άτυπης γνώσης στην Ελλάδα – Έρευνα καταγραφής & μελέτης δείγματος ενηλίκων συμμετεχόντων & ενδιαφερομένων φορέων: Ανάλυση συμπερασμάτων & προτάσεις πολιτικής

 Αναρτήθηκε
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail