[ΟΠΣ 5050546] Κατασκευή εξειδικευμένων βακτηριακών στελεχών δεύτερης γενιάς για την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές αποδόσεις

 

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή εξειδικευμένων βακτηριακών στελεχών δεύτερης γενιάς για την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές αποδόσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5050546 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail