[ΟΠΣ 5002002] Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης  “Kατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής” με Κωδικό ΟΠΣ 5002002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail