[ΟΠΣ 5007366] Καταγραφή και αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία της τεχνητής σπερματέγχυσης με χρήση νωπού σπέρματος κριού σε ελληνικές συνθήκες εκτροφής

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Καταγραφή και αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία της τεχνητής σπερματέγχυσης με χρήση νωπού σπέρματος κριού σε ελληνικές συνθήκες εκτροφής» με Κωδικό ΟΠΣ 5007366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail