[ΟΠΣ 5004447] Καινοτόμα ΣΥστήματα για ΣΤΟχευμένη και ελεγχόμενη χορήγηση ΦΑΡμάκων ή/καΙ Απεικονιστικών ουσιών – [ακρωνύμιο : ΣΥΣΤΟΦΑΡ]

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Καινοτόμα ΣΥστήματα για ΣΤΟχευμένη και ελεγχόμενη χορήγηση ΦΑΡμάκων ή/καΙ Απεικονιστικών ουσιών – [ακρωνύμιο : ΣΥΣΤΟΦΑΡ]» με Κωδικό ΟΠΣ 5004447 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail