[ΟΠΣ 5048422] Καινοτόμα σύνθετα προϊόντα ξύλου και πλαστικού σε μορφή πλακών από την ανακύκλωση πολυστυρενίου (FELIZOL) και ξυλοτεμαχιδίων

 

Ένταξη της Πράξης «Καινοτόμα σύνθετα προϊόντα ξύλου και πλαστικού σε μορφή πλακών από την ανακύκλωση πολυστυρενίου (FELIZOL) και ξυλοτεμαχιδίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5048422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail