[ΟΠΣ 5048474] Καινοτόμα νανοϋλικά στη διατροφή ζώων: αξιολόγηση της επίδρασης μικροσφαιριδίων με νανοσωματίδια σεληνίου στην ποιότητα του κρέατος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Καινοτόμα νανοϋλικά στη διατροφή ζώων: αξιολόγηση της επίδρασης μικροσφαιριδίων με νανοσωματίδια σεληνίου στην ποιότητα του κρέατος» με Κωδικό ΟΠΣ 5048474 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail