[ΟΠΣ 5005434] ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΝΑΝΟ-ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΝΑΝΟ-ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5005434 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail