[ΟΠΣ 5049223] Καινοτόμα λιπιδικά ΝΑΝΟσωματίδια για την αντιμετώπιση ΣΤΑφυλοκοκκικών βιομεμβρανών ΝΑΝΟ-ΣΤΑΡ

 

Ένταξη της Πράξης «Καινοτόμα λιπιδικά ΝΑΝΟσωματίδια για την αντιμετώπιση ΣΤΑφυλοκοκκικών βιομεμβρανών ΝΑΝΟ-ΣΤΑΡ» με Κωδικό ΟΠΣ 5049223 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail