[ΟΠΣ 5123919] Ιστορίες και μύθοι από τα βάθη της σπηλιάς

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ιστορίες και μύθοι από τα βάθη της σπηλιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5123919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail