[ΟΠΣ 5050632] Ισχυροποίηση της Εταιρικής Ταυτότητας (Branding) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων μέσω ΠΣ και Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Ένταξη της Πράξης «Ισχυροποίηση της Εταιρικής Ταυτότητας (Branding) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων μέσω ΠΣ και Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης» με Κωδικό ΟΠΣ 5050632 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail