[ΟΠΣ 5047824] ΗΡΩΝ – ΟλοκλΗΡΩμένο σύστημα συμβολομετρίας βασισμένο σε τρισδιάστατα σχηματοποιημέΝο υπόστρωμα: εφαρμογή στον ποσοτικό προσδιορισμό επικινδύνων ουσιών στα τρόφιμα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΗΡΩΝ – ΟλοκλΗΡΩμένο σύστημα συμβολομετρίας βασισμένο σε τρισδιάστατα σχηματοποιημέΝο υπόστρωμα: εφαρμογή στον ποσοτικό προσδιορισμό επικινδύνων ουσιών στα τρόφιμα» με Κωδικό ΟΠΣ 5047824 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail