[ΟΠΣ 5047929] IRIDA-Optical wireless communications for in-body and transdermal biomedical applications

 

Ένταξη της Πράξης «IRIDA-Optical wireless communications for in-body and transdermal biomedical applications» με Κωδικό ΟΠΣ 5047929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail