[ΟΠΣ 5006782] In vitro και in vivo αξιολόγηση της δράσης της ανασυσταμένης HDL που περιέχει απολιποπρωτεΐνη Ε3 κατά της αθηροσκλήρωσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «In vitro και in vivo αξιολόγηση της δράσης της ανασυσταμένης HDL που περιέχει απολιποπρωτεΐνη Ε3 κατά της αθηροσκλήρωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5006782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail