[ΟΠΣ 5001339] Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας: Μία καινοτομία στην υπηρεσία του κόσμου της εργασίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών  της Αγοράς Εργασίας: Μία καινοτομία στην υπηρεσία του κόσμου της εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001339 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Τροποποιήσεις
Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail