[ΟΠΣ 5049432] Ηλεκτρονικές Διατάξεις Μνήμης Μεταβαλλόμενης Αντίστασης από SiOx και Μεταλλικά Νανοσωματίδια για Νευρομορφικές Εφαρμογές

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ηλεκτρονικές Διατάξεις Μνήμης Μεταβαλλόμενης Αντίστασης από SiOx και Μεταλλικά Νανοσωματίδια για Νευρομορφικές Εφαρμογές» με Κωδικό ΟΠΣ 5049432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail