[ΟΠΣ 5004944] Ικετεία και ασυλία στην αρχαία ελληνική μυθική και πολιτική σκέψη

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ικετεία και ασυλία στην αρχαία ελληνική μυθική και πολιτική σκέψη» με Κωδικό ΟΠΣ 5004944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail