[ΟΠΣ 5047819] Ιεραρχικές μέθοδοι μοντελοποίησης για τον βέλτιστο σχεδιασμό προϊόντων προσωπικής υγιεινής (HygiMod).

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ιεραρχικές μέθοδοι μοντελοποίησης για τον βέλτιστο σχεδιασμό προϊόντων προσωπικής υγιεινής (HygiMod).» με Κωδικό ΟΠΣ 5047819 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail