[ΟΠΣ 5048197] Ιδιότητες Συμπάγειας και Τοπολογικά Ριζικά μη Αυτοσυζυγών Αλγεβρών Τελεστών

 

Ένταξη της Πράξης «Ιδιότητες Συμπάγειας και Τοπολογικά Ριζικά μη Αυτοσυζυγών Αλγεβρών Τελεστών» με Κωδικό ΟΠΣ 5048197 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail