[ΟΠΣ 5004866] Ιδιότητες διαμόρφωσης και μεταφοράς διαλυμάτων κυκλικών βιολογικών και συνθετικών πολυμερών: θεωρία και ατομιστική προσομοίωση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ιδιότητες διαμόρφωσης και μεταφοράς διαλυμάτων κυκλικών βιολογικών και συνθετικών πολυμερών: θεωρία και ατομιστική προσομοίωση» με Κωδικό ΟΠΣ 5004866 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail