[ΟΠΣ 5047895] Η Σύνταξη Τραπεζούντας του Τυπικού του Αγίου Σάββα. Χειρόγραφη παράδοση, κριτική θεώρηση και ψηφιακή τεκμηρίωση

 

Ένταξη της Πράξης «Η Σύνταξη Τραπεζούντας του Τυπικού του Αγίου Σάββα. Χειρόγραφη παράδοση, κριτική θεώρηση και ψηφιακή τεκμηρίωση.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047895 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail