[ΟΠΣ 5006438] «Η Συναισθηματική έκκληση στη διαφήμιση: Ο ρόλος του φύλου και της επιθυμίας για κοινωνική αποδοχή»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η Συναισθηματική έκκληση στη διαφήμιση: Ο ρόλος του φύλου και της επιθυμίας για κοινωνική αποδοχή» με Κωδικό ΟΠΣ 5006438 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail