[ΟΠΣ 5047923] Η σχέση αριθμού ειδών–επιφάνειας αλλιώς: εκτίμηση της ελάχιστης επιφάνειας που περιέχει S είδη

 

Ένταξη της Πράξης «Η σχέση αριθμού ειδών–επιφάνειας αλλιώς: εκτίμηση της ελάχιστης επιφάνειας που περιέχει S είδη» με Κωδικό ΟΠΣ 5047923 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail