[ΟΠΣ 5005203] Η ποινική καταστολή στην ψηφιακή εποχή: οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ασφάλειας και οι προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – συστηματοποίηση και κριτική αποτίμηση της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η ποινική καταστολή στην ψηφιακή εποχή: οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ασφάλειας και οι προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – συστηματοποίηση και κριτική αποτίμηση της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5005203 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail