[ΟΠΣ 5047625] Η παρουσία της θρησκείας στη λογοτεχνική κριτική του ελληνικού Μεσοπολέμου (1922-1940)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η παρουσία της θρησκείας στη λογοτεχνική κριτική του ελληνικού Μεσοπολέμου (1922-1940)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047625 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail