[ΟΠΣ 5010734] Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5010734 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail