[ΟΠΣ 5004478] Η μηχανική της αντιπροσώπευσης και η αυτονομία της Βουλής: προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου του αντιπροσωπευτικού σώματος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η μηχανική της αντιπροσώπευσης και η αυτονομία της Βουλής: προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου του αντιπροσωπευτικού σώματος» με Κωδικό ΟΠΣ 5004478 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail