[ΟΠΣ 5049913] Η μεθυλίωση του DNA ως ελάχιστα επεμβατικός βιοδείκτης: ανάπτυξη και επικύρωση ταξινομητών με προγνωστική ή/και προβλεπτική αξία στη φαρμακοθεραπεία του καρκίνου του μαστού

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η μεθυλίωση του DNA ως ελάχιστα επεμβατικός βιοδείκτης: ανάπτυξη και επικύρωση ταξινομητών με προγνωστική ή/και προβλεπτική αξία στη φαρμακοθεραπεία του καρκίνου του μαστού.» με Κωδικό ΟΠΣ 5049913 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail