[ΟΠΣ 5004509] Η μελέτη της γραφής στην αρχαία Μακεδονία με χρήση online βάσεων δεδομένων: Μία συγκριτική μέθοδος για τη χρονολόγηση και την ιστορική – αρχαιολογική αξιοποίηση των επιγραφών της Αρχαίας Μακεδονίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η μελέτη της γραφής στην αρχαία Μακεδονία με χρήση online βάσεων δεδομένων: Μία συγκριτική μέθοδος για τη χρονολόγηση και την ιστορική – αρχαιολογική αξιοποίηση των επιγραφών της Αρχαίας Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail