[ΟΠΣ 5006089] Η μελέτη της εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο: από τον υβριδισμό στην ειδογένεση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η μελέτη της εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο: από τον υβριδισμό στην ειδογένεση» με Κωδικό ΟΠΣ 5006089 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail