[ΟΠΣ 5049168] Η Κινεζική Υψηλή Στρατηγική και η Ελλάδα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η Κινεζική Υψηλή Στρατηγική και η Ελλάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5049168 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail