[ΟΠΣ 5004862] Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: από το ‘ζην’ στο ‘ευ ζην’

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: από το ‘ζην’ στο ‘ευ ζην’» με Κωδικό ΟΠΣ 5004862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail