[ΟΠΣ 5050553] Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

 

Ένταξη της Πράξης «Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050553 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail