[ΟΠΣ 5047129] «Η φυλογεωγραφία στη γενομική εποχή και ο ρόλος των φραγμάτων στην ειδογένεση»

 

Ένταξη της Πράξης «Η φυλογεωγραφία στη γενομική εποχή και ο ρόλος των φραγμάτων στην ειδογένεση» με Κωδικό ΟΠΣ 5047129 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail