[ΟΠΣ 5047933] Η επιρροή των μιντιακών αναπαραστάσεων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στις διομαδικές στάσεις και αντιλήψεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών: μια πειραματική προσέγγιση

 

Ένταξη της Πράξης «Η επιρροή των μιντιακών αναπαραστάσεων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στις διομαδικές στάσεις και αντιλήψεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών: μια πειραματική προσέγγιση» με Κωδικό ΟΠΣ 5047933 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail