[ΟΠΣ 5047902] Η επίδραση της ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης δύο νέων χημειοθεραπευτικών παραγόντων, της ρεγοραφενίμπης και της τριφλουριδίνης/τιπιρασίλης, στην περιτοναϊκή διασπορά του καρκίνου του παχέος εντέρου μετά κυτταρομείωση σε επίμυες

 

Ένταξη της Πράξης «Η επίδραση της ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης δύο νέων χημειοθεραπευτικών παραγόντων, της ρεγοραφενίμπης και της τριφλουριδίνης/τιπιρασίλης, στην περιτοναϊκή διασπορά του καρκίνου του παχέος εντέρου μετά κυτταρομείωση σε επίμυες» με Κωδικό ΟΠΣ 5047902 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail