[ΟΠΣ 5005037] Η επίδραση της διαθεσιμότητας του νερού σε ελληνικούς πληθυσμούς βασιλικού

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η επίδραση της διαθεσιμότητας του νερού σε ελληνικούς πληθυσμούς βασιλικού » με Κωδικό ΟΠΣ 5005037 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail