[ΟΠΣ 5048929] Η εντερική μικροβιακή ποικιλότητα ιχθύων του Αιγαίου Πελάγους

 

Ένταξη της Πράξης «Η εντερική μικροβιακή ποικιλότητα ιχθύων του Αιγαίου Πελάγους.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail