[ΟΠΣ 5048960] Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην τοπική κοινωνία: η περίπτωση των μικρών και μεσαίων πόλεων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην τοπική κοινωνία: η περίπτωση των μικρών και μεσαίων πόλεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5048960 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail