[ΟΠΣ 5050142] Η εικόνα του κυβερνήτη στη μέση βυζαντινή περίοδο

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η εικόνα του κυβερνήτη στη μέση βυζαντινή περίοδο» με Κωδικό ΟΠΣ 5050142 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail