[ΟΠΣ 5047180] Η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain (αλυσίδα των συστοιχιών) στην διαδικτυακή εκμετάλλευση των έργων – Ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain (αλυσίδα των συστοιχιών) στην διαδικτυακή εκμετάλλευση των έργων – Ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail