[ΟΠΣ 5049532] «I-D ( I – DESIGN _ IDIOSYNCRATIC META DESIGN) ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»

 

Ένταξη της Πράξης «I-D ( I – DESIGN _ IDIOSYNCRATIC META DESIGN) ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5049532 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail