[ΟΠΣ 5005458] Η απολιποπρωτεϊνη Α2 στη ρύθμιση της λειτουργικότητας της HDL και της ομοιόστασης των τριγλυκεριδίων του αίματος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Η απολιποπρωτεϊνη Α2 στη ρύθμιση της λειτουργικότητας της HDL και της ομοιόστασης των τριγλυκεριδίων του αίματος» με Κωδικό ΟΠΣ 5005458 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail